ساده ترین راه برای مدیریت تیم و مدیریت فروش

با کالو هر قرارداد را به فروش تبدیل کنید
مراحل حسابداری خود را به بهترین شکل انجام دهید و به کمک میز کار کالو تمام بخش های کسب و کار خود را مدیریت و رشد دهید.

چرا کالو؟

بر طبق تحقیقات، کالو باعث
افزایش فروش و بهبود کیفیت کار تیمی می شود
و در نهایت باعث رشد در تمام بخش های کسب و کار خواهد شد.

رشد فروش

رشد کیفیت کار تیمی

رشد کیفیت مدیریت کسب و کار

بهبود مدیریت زمان

هر مدل فروش و هر مدل کار تیمی را با کالو مدیریت کنید

با کالو فاکتور صادر کنید و توسط رهگیری مرسوله طبق فرآیند مشخص فاکتور را نهایی و به دست مشتریان برسانید

توسط میز کار کالو تمام بخش های کسب و کار خود را در هر کجا و هر زمان و با هر وسیله ای رصد کنید و رفتار تک تک کارمندان خود را مدیریت کنید

فاکتور خرید صادر کنید و انبار خود را در هر زمان مدیریت کنید و قبل از صدور هر فاکتور انبار خود را توسط کالو چک کنید

توسط گزارشات کالو بیزنس خود را تحلیل کنید و توسط ابزار بازاریابی کالو فروش خود را افزایش دهید

جامع ترین ابزار مدیریت فروش و مدیریت کسب و کار

پیچیدگی های کسب و کار خود را ساده کنید

توسط کالو کسب و کار خود را در تمام زمینه ها مدیریت کنید، بخش های مختلف کسب و کارتان را وارد کالو کنید و فروش خود را به کمک کالو مدیریت و قراردادهای خود را نهایی کنید.

تنها پلتفرم نرم افزاری که با رشد کسب و کار شما رشد می کند

فروش بیشتری را انجام دهید و وظیفه های بیشتری به تیم محول کنید و توسط کالو مدیریت کنید، کسب و کار خود را به بهترین شکل مدیریت کنید و هزاران فاکتور صادر و هزاران وظیفه به اعضای تیم تان محول کنید و یکجا مدیریت کنید.

کالو ابزاری برای رشد کسب و کار

فروش خود را مدیریت کنید

توسط کالو فروش خود را مدیریت کنید و با بهبود فرآیندها فروش خود را افزایش دهید

کار تیمی را موثر کنید

وظیفه های مختلف بین بخش های مختلف تیم ایجاد کنید و کار تیمی را با کیفیت بین اعضای تیم خود به جلو ببرید

فرآیندها را خودکار کنید

فرآیند فروش خود را بهینه کنید و بخش های مختلف فرآیند را بین اعضای تیم تقسیم کنید و فروش خود را افزایش دهید

فروش خود را افزایش دهید

با کالو کمپین های بازاریابی ارسال کنید و فروش خود را افزایش دهید و به طور مرتب با مشتریان تان در ارتباط باشید