ابزار یادداشت نویسی کالو

ابزار یادداشت کالو اتاق گفتمان در نرم افزار کالو

با اعضای تیم چت کنید، در مورد یک فرآیند یا وظیفه تصمیم گیری کنید و وظایف را در کالو با اعضای تیم در میان بگذارید.

یادداشت در کدام بخش های کالو وجود دارد

وظیفه و فرآیندها

شما در دو بخش کالو امکان نوشتن یادداشت را دارید. هم در وظیفه و هم فرآِیند میتوانید با اعضایی که در آن دخیل هستند ارتباط بگیرید و با هم صحبت کنید.

شما می توانید یک یادداشت را به صورت یک وظیفه برای فرد یا اعضای تیم اضافه کنید و در همان بخش در مورد آن صحبت کنید.

چگونه می توانم در یادداشت یک نفر از اعضای تیم را منشن کنم

مثل تمام ابزارهای چت دیگر کافیست علامت @ را تایپ کنید تا یکنفر از اعضای تیم را به چت منشن کنید.

شما می توانید هم افراد حاضر در وظیفه یا فرآیند را منشن کنید و یا یکنفر از اعضا خارج از فرآیند یا وظیفه را منشن کنید.

یادداشت نویسی خودکار کالو

زمانی که هر عملیاتی به صورت خودکار روی فرآیند یا یک وظیفه انجام شود کالو به صورت خودکار آن را به صورت یادداشت نمایش می دهد. موضوعاتی مثل

ارسال خودکار یک پیامک

به انجام رسیدن یا تغییر وضعیت یک فرآیند

الصاق فایل در یادداشت

شما می توانید در وظیفه یک فایل با هر فرمتی را در وظیفه الصاق کنید و آن را در اختیار سایر اعضای تیم قرار دهید. انجام این کار به راحتی ارسال فایل در تمام نرم افزار چت دیگر است. و سایر اعضا می توانند به راحتی فایل را دانلود کنند.

یادداشت و رویداد دو بخش متصل به هم

هر یادداشت در کالو باید مرتبط به یک رویداد باشد. شما رویدادها را در تنظیمات کالو تعریف می کنید و هنگام نوشتن یادداشت مشخص می کنید این یادداشت مربوط به چه رویدادی است. رویدادهایی از جمله تماس تلفنی، پیگیری واریز، قرار ملاقات و غیره. شما رویدادها را بر اساس نیاز کسب و کارتان تعریف و در کالو استفاده می کنید.

به مجموعه بزرگ مشتریان کالو بپیوندید

دانلود