برای تیم انبارداری

خروج و ورود کالاها تنها با یک کلیک

به راحتی و تنها با یک کلیک کار ورود و خروج کالاها را انجام دهید و مدیریت بخش خود را به راحتی در درست داشته باشید.

چگونه می توانم با تیم همکاری کنم

به کمک کالو همیشه در جای درست قرار دارید

به کمک فرآیندهای مختلف کالو هر زمان نیاز به خروج از انبار یا ورود کالا به انبار باشد شما در آن نقطه فرآیند قرار می گیرید و وظیفه مورد نظر در داشبورد شما نمایش داده می شود و بعد از انجام، کارها را به سایر اعضای تیم اختصاص می دهید.

سادگی در استفاده از کالو

استفاده از کالو بسیار ساده و آسان است و شما به راحتی و بدون نیاز به آموزش خاصی تنها با اختصاص زمان یکی دو ساعته می توانید از کالو استفاده کنید.

زمانی که فاکتور فروش ثبت می شود و نیاز به خروج کالا از انبار است شما در مرحله مشخص مطلع می شوید و کار خروج از انبار را انجام می دهید. و کار را به فرد بعدی انتقال می دهید.

همچنین زمانی که نیاز به صدور فاکتور خرید است به راحتی می توانید کار ورود کالا به انبار را انجام دهید و مشخص کنید کالا به کدام انبار وارد شده است.

کار تیمی با کیفیت

به کمک کالو می توانید کار تیمی رضایت بخشی داشته باشید و به راحتی به شیوه های مختلف با سایر اعضای تیم در ارتباط باشید و تیم ورک با کیفیتی داشته باشید.

با هر ابزاری و در هر زمان

برای استفاده از کالو شما هم می توانید کارهای خود را با تلفن همراه و همچنین با کامپیوترهای شخصی انجام دهید.

به کمک این مزیت در هر زمان و هر مکانی حتی در مسیر رفت و آمد مطلع می شوید چه کاری را باید انجام دهید و کارهای مختلف خود را با تلفن همراه خود انجام دهید و با سایر اعضا در ارتباط باشید.

گزارش گیری حرفه ای

شما به کمک تحلیل ها و گزارشات کالو به راحتی می توانید وضعیت انبارهای خود را تحلیل کنید و بتوانید توسط نمودارها و چارت های کالو تصمیم درست و دقیقی بگیرید و به مدیران در تصمیم گیری درست و اصولی کمک کنید.

مدیریت راحت تر انبارها به کمک کالو

دانلود