ابزار کانال کالو

دید کلی به کسب و کار

به کمک ابزار کانال کالو با یک نگاه تماس کسب و کارتان را تحیلیل و تصمیمات دقیق تری بگیرید

دید کلی کانال به چه صورت عمل می کند

شما به کمک داشبورد کالو دید لحظه ای از اتفاقات روزانه خود پیدا میکنید و به کمک کانال کالو می توانید با یک نگاه متوجه شوید در هر بخش کسب و کارتان چه اتفاقی در حال رخ دادن است. و در فرآیندهای مختلف چه اتفاقی دارد می افتد و چه کارهایی باید تسریع شود.

به کمک کانال کالو نقاط ضعف را برطرف کنید

دیگر کارها روی زمین نمی ماند

با ابزار کانال کالو می توانید نقاط ضعف کسب و کارتان را متوجه شوید. بعنوان مثال ببینید در کدام بخش فرآیندها کارهای زیادی معطل مانده است. و تیم خود را ترغیب به تسریع مرحله مشخص نمایید.

کانال ابزار قدرتمندی است که استفاده اصولی از آن می تواند تا سیصد درصد فروش شما را افزایش دهد

هر فرد یا کل تیم

شما می توانید به کمک فیلترهای کانال مشخص کنید اطلاعات کدام یک از اعضای تیم تان نمایش داده شود. و تحلیل دقیق تری داشته باشید

در کالو هر فرآیند کانال مخصوص به خود

تعداد کانال نامحدود با فرآیندهای نامحدود بر حسب نیاز کسب و کارتان

در کالو هر فرآیند کانال مخصوص به خود را دارد و مراحل هر فرآیند به صورت مجزا در کانال مشخصی قرار می گیرد. با این تقسیم بندی شما می توانید فرآیند مدنظرتان را در کانال تحلیل کنید و هر فرد تیم با عضویت در یک فرآیند مشخص می تواند کانال مخصوص به خود را داشته باشد.

جستجوی مشتریان

با جستجوی نام و نام خانوادگی یک مشتری می توانید اطلاعات همان مشتری را در کانال مشاهده کنید و ارتباطات کاری خود را تنها با همان شخص مشاهده کنید

افزایش فروش و افزایش رضایت مشتریان به کمک کانال فرآیندهای کالو

ابزار کانال می تواند به رشد کسب و کار شما و افزایش فروش و رضایتمندی مشتریان تاثیر چشمگیری داشته باشد. ابزار کانال در کنار سایر ابزارهای کالو می تواند قدرت زیادی را به کسب و کار شما بدهد و رشد چشمگیری را در کسب و کار شما ایجاد کند

برای شروع به استفاده از کالو روی دکمه زیر کلیک کنید

دانلود