برای تیم بازاریابی و فروش

راز شما برای فروش های موفق

با ابزار کالو تمرکز خود را روی فروش بیشتر قرار دهید و در هر مکان و با هر وسیله ای فروش های خود را مدیریت کنید

کانال و داشبورد کالو

دست راست و چپ بازاریاب ها

به کمک داشبورد کالو می توانید به صورت لحظه ای وضعیت قراردادهای خود را در طی روز مدیریت کنید و رصد کنید چه کارهایی به شما محول شده و چه وظایفی برای امروز دارید.

همچنین به کمک کاریز یا کانال های کالو دید کلی به فروش ها و فرآیندهای مختلف کاریه داشته باشید و نقاط ضعف را برطرف و نقاط قوت را بهبود دهید. توسط کانال متوجه می شوید کدام بخش از کارتان نیاز به توجه بیشتر دارد و کدام بخش به بهترین شکل کار می کند.

تحلیل تحلیل تحلیل

با دانش کار خود را به جلو ببرید

به کمک تحلیل های مختلف کالو دید دقیقی به کار خود پیدا کنید و با دانش دقیق کار خود را به جلو ببرید. زمانی که شما با دید درست کارهایتان را انجام دهید می توانید فروش های موفق بیشتری داشته باشید.

اگر به دنبال ابزاری هستید که بتوانید فروش خود را افزایش دهید و با خیال راحت و به سادگی با آن کار کنید کالو می تواند راه حل شما باشد

راه اندازی کالو

تمام ابزارهایی که نیاز دارید یکجا در کالو

در کالو تمام ابزارهایی که نیاز دارید وجود دارد

پیش فاکتور و فاکتور صادر کنید

وظیفه ای برای خودتان یا فرد دیگری در تیم ایجاد کنید

با اعضای تیم در ارتباط باشید

گزارش کار خود را ثبت کنید

فروش های تان را تحلیل کنید

و بسیاری ابزارهای کاربردی دیگر

به ما بپیوندید

اگر به دنبال یک ابزار همه فن حریف برای فروش های خود هستید کالو می تواند راه حل کار شما باشد

دانلود