انبارداری کالو

انبارداری با چند کلیک به ساده ترین شکل

فاکتور خرید صادر کنید

در نرم افزار کالو می توانید به راحتی فاکتور خرید صادر کنید و

کالاهای خریداری شده را وارد انبارهای مختلف تان کنید و انتخاب کنید کالا وارد کدام انبار شود

میزان شارژ موجودی هر کالا چقدر است و تخفیف، مالیات و زمان پرداخت مشخص کنید

خروج از انبار هر زمان با هر وسیله ای

بعد از صدور فاکتور خرید توسط اعضای تیم می توانید به راحتی کار خروج از انبار را انجام دهید و سفارش را برای تحویل به مشتری مدیریت کنید.

در هنگام خروج از انبار می توانید مشخص کنید کالا از کدام انبار و به چه میزان خارج شده است. کالاهای سفارش داده شده در صف خروج از انبار قرار می گیرند و مرحله مرحله از انبار خارج می شوند.

با کالو دیگر نگران موجودی انبار تان در هنگام سفارش نباشید

زمانی که کالا یا کالاهایی به حداقل موجودی می رسند امکان سفارش دادن جدید نیست

کالو به شما پیغام می دهد تا موجودی انبار خود را مجددا شارژ نمایید. و به کمک این امکان دیگر هنگام سفارش نیاز به نگرانی از موجودی انبارهای تان نیست و کالو هوای موجودی انبار شما را دارد.

به مجموعه کالو بپیوندید

اگر به دنبال ابزار انبارداری راحتی هستید که تمام نیازهای مدیریت انبار و تحلیل را برای شما انجام دهد کالو می تواند یک راه حل فوق العاده باشد.