سطوح دسترسی

کار تیمی با کیفیت با سطوح دسترسی کالو

به کمک سطوح دسترسی کالو به هر کدام از اعضای تیم تان سطح دسترسی مشخصی بدهید و تیم ورک امن و راحتی را در کالو تجربه کنید

سطح بندی دسترسی برای هر بخش کالو

شما برای هر بخش و زیر بخش های مختلف کالو می توانید سطح دسترسی مشخصی تعریف کنید.

به کمک این امکان می توانید مشخص کنید هر فرد در تیم تان دقیقا چه چیزهایی را بتواند ببیند و کدام عملیات ها را بتواند انجام دهد.

به کمک سطح دسترسی کالو متمرکز عمل کنید و هر تیم و فرد با دسترسی مشخصی از کالو استفاده کند

چرا به سطح دسترسی نیاز داریم

استفاده از نرم افزارهای مختلف بدون سطح بندی دسترسی ها کمی سخت می شود و امنیت کار پایین می آید.

زمانی که شما برای بخش های مختلف و افراد مختلف سطح دسترسی مشخصی تعریف کنید می توانید کار را راحت تر و آسان تر مدیریت کنید و خیال تان از دسترسی ها راحت باشد. و هر فرد در تیم کار مشخصی را به انجام برساند.

تمام ابزارهای مختلف برای کسب و کارتان را یکجا در نرم افزار کالو تجربه کنید

دانلود