برای تیم تحویل سفارشات

کار را آن کرد که تمام کرد

شما مرحله آخر کار تیمی برای تحویل یک سفارش می باشید و کالو با هدف ساده سازی کار شما و ارتباط آسان شما با اعضای تیم بوجود آمده است.

چگونه با سایر اعضای تیم در ارتباط باشید؟

تیم ارسال بسته با دیدن داشبورد خود متوجه می شود که کاری را باید انجام دهد و بسته را برای چه مشتری ارسال کند.

مرحله آخر فرآیندها معمولا ارسال بسته می باشد و بعد از آن نظرسنجی خودکار ارسال می شود. زمانی که تمام اعضا مراحل خود را انجام دادن در داشبورد کالو وظیفه ی فرد آخر که تیم ارسال است مرحله آخر فرآیند نمایش داده می شود.

سادگی در استفاده از نرم افزار کالو

کار با کالو بسیار ساده و آسان است و هر فردی با هر میزان سواد می تواند بدون دیدن آموزش به راحتی با کالو کار کند و کارهای روزانه خود را انجام دهد.

شما می توانید با تلفن همراه خود کارهای روزانه خود را انجام دهید و از وظیفه جدید مطلع شوید و کار ارسال و تحویل را انجام دهید.

چه اطلاعاتی برای شما نمایش داده می شود؟

اطلاعات بر حسب کسب و کارهای مختلف و دسترسی تعریف شده متفاوت است. اما اطلاعاتی از جمله:

  • نام و نام خانوادگی مشتری
  • شماره تماس
  • آدرس مشتری
  • و هر نوع اطلاعات دیگری که در کالو تعریف کنید

چگونه اعضای تیم با ما در ارتباط هستند؟

وظیفه، فرآیند، یادداشت

اعضای تیم می توانند از طریق وظیفه یا بودن تیم سفارشات در یک مرحله از ارسال و یا نوشتن یادداشت در وظیفه و فرآیند با تیم سفارشات در ارتباط باشند

اگر نکته ای در مورد یک فاکتور یا فرآیند که تیم سفارشات در آن دخیل هستند باشد اعضای تیم می توانند با نوشتن یادداشت با تیم سفارشات ارتباط بگیرند تا کار با کیفیت بالا انجام شود و نهایی شود.

با نهایی شدن کار به راحتی به مدیران اطلاع دهید

بعد از نهایی کردن ارسال بسته و تحویل به مشتری با یک کلیک می توانید وضعیت را به مدیران و سایر اعضا اطلاع دهید. و با ثبت نهایی شدن ارسال اعضای تیم توسط داشبورد کالو از وضعیت ارسال بسته مطلع می شوند.

اگر به دنبال تجربه با کیفیت در ارسال بسته های تان هستید و می خواهید با سیستم سازی کارهای روزانه خود را انجام دهید کالو می تواند راه حل مناسبی باشد

دانلود