قیمت گذاری

مدیریت راحت تر کسب و کار تنها یک قدم با شما فاصله دارد

ماهانه

سالانه

پشتیبانی به موقع

از طریق کانال های مختلف امکان دریافت پشتیبانی خواهید داشت.

بروزرسانی روزانه

به صورت روزانه، بر اساس نیاز مشتریان و بازار، بروزرسانی انجام می شود.

نامحدود

بدون محدودیت در تعداد مشتریان و کارمند از کالو استفاده می کنید.