تعرفه کالو

مدیریت راحت تر کسب و کار تنها یک قدم با شما فاصله دارد

پشتیبانی به موقع

از طریق کانال های مختلف امکان دریافت پشتیبانی خواهید داشت.

بروزرسانی روزانه

به صورت روزانه، بر اساس نیاز مشتریان و بازار، بروزرسانی انجام می شود.

نامحدود

بدون محدودیت در تعداد مشتریان و کارمند از کالو استفاده می کنید.