برای تیم مالی و حسابداری

ما کار شما را راحت کرده ایم

ابزار کالو در کنار سادگی در استفاده و جامع بودن ابزارهای مختلف آن امکان اتصال تیم مالی و حسابداری شرکت ها با بخش های مختلف کسب و کار را دارا می باشد.

دانلود

ایجاد فرآیندهای مختلف بر حسب نیازهای کسب و کار

معمولا تیم های مختلف برای ارتباط با تیم حسابداری مجبور به پر کردن کاغذهای مختلف و فرم های مختلف هستند تا کاری را از تیم حسابداری در خواست کنند. ابزار کالو با ایجاد فرآیندهای مختلف امکان حذف کاغذهای مختلف را در کسب و کار فراهم کرده است.

در شرکت ها برای مرخصی یا واریزی ها می توان فرآیندهای مختلف تعریف کرد و به جای پر کردن فرم های کاغذی می توان از ابزار کالو به راحتی کارهای مختلف را با چند کلیک انجام داد.

بعنوان مثال با فرآیند مرخصی کارهای مختلف مرخصی را به جلو برد. و هر کسب و کار هر نوع فرآیندی که با کاغذ انجام می دهد می تواند توسط کالو سیستمی کند.

ورود تیم حسابداری به فرآیندهای مختلف با هدف ساده سازی کار تیم حسابداری

تیم حسابداری می تواند به صورت مستقیم جزئی از مراحل فرآیندهای مختلف در شرکت باشد. شما می توانید فرآیند های مختلف تعریف کنید و کار تیمی با کیفیتی را در سازمان خود بوجود آورید.

فرضا در فرِآیند فاکتور فروش در مرحله مشخص قرار بگیرد و تاییدیه های لازم را ثبت و به فرد دیگری در تیم توسط کالو انتقال دهد. هدف از این کار تسریع در انجام عملیات ها و کاهش حجم کاری تیم حسابداری می باشد.

گزارش گیری های متنوع

گزارشات کالو دست راست حسابداران

نرم افزار کالو با تحلیل های مختلف و متنوع توانسته است نیاز گزارش گیری را برای تیم حسابداری برطرف کند و تیم کالو به صورت مرتب به لیست گزارشات کالو اضافه می کند تا تیم حسابداری و تیم های مختلف بتوانند با کمک تحلیل ها کسب و کار خود را رشد دهند.

ساده سازی در کنار جامع بودن

سادگی کالو بدون نیاز به آموزش در کنار برطرف کردن نیازهای مختلف کسب و کارها

نرم افزار کالو بارها طراحی شده است و تغییر کرده است تا به محصول فعلی کالو رسیده است. و به همین دلیل کاملا بر اساس نیاز افراد مختلف در یک کسب و کار پیاده سازی شده است. و به همین دلیل تیم حسابداری با خیال آسوده تری می تواند وظایف مختلف کاری خود را انجام دهند و از فعالیت های خود لذت بیشتری ببرند.

در کنار سادگی ما در طراحی کالو سعی کرده ایم نیازهای مختلف نرم افزاری کسب و کارهای مختلف را ببینیم و با ایجاد چندین ابزار مختلف در یک نرم افزار راحتی بیشتری را برای کسب و کارها ایجاد کنیم.

وجود سی آر ام در کنار حسابداری و انبارداری و ابزارهای مختلف دیگر کار تیم حسابداری را برای مدیریت مالی کارها ساده تر کرده است و تجربه راحتی را در محیط کاری بوجود آورده است.

اگر نگران کارهای روزانه خود هستید و می خواهید تجربه متفاوتی را در محیط کار داشته باشید کالو را امتحان کنید

دانلود