ابزار وظیفه جزیی از سی آر ام کالو می باشد. شما می توانید توسط ابزار وظیفه کارهای مختلفی را بین یک یا چند نفر از اعضای تیم تان تقسیم کنید و مشتری یا مشتریانی را که وظیفه مرتبط با آنها است به وظیفه اضافه کنید. ثبت یک وظیفه با کلیک بر روی دکمه بعلاوه در داشبورد کالو انجام می شود.

 نام وظیفه

هر وظیفه یک نام دارد که می تواند جمله هایی مثل تماس با مشتریان یا گذاشتن جلسه حضوری با مشتری و چیزهایی از این دست باشد.

 تاریخ شروع و سررسید وظیفه

هر وظیفه یک تاریخ شروع و سررسید دارد که وظیفه باید در آن زمان انجام شود. 

 توضیحات وظیفه

در توضیحات شما شرحی از کاری که باید انجام شود به تیم خود اطلاع می دهید.

 نوشتن کامنت در وظیفه

زمانی که وظیفه ایجاد شد با کلیک بر روی هر وظیفه می توانید با تیم خود در مورد مراحل انجام کار در ارتباط باشید.

  • برای تیم خود کامنت بگذارید
  • یک نفر را در کامنتها منشن کنید تا کار خاصی را انجام دهد
  • یک فایل را در کامنت قرار دهید تا تا تیم شما از آن فایل استفاده کنند. 

رویداد در کامنت

هر کامنت مربوط به یک رویداد است که شما می توانید رویدادها را در تنظیمات کالو تعریف کنید تا شما و تیم تان هر کامنت را با توجه یک رویداد بگذارند. و شما می توانید به صورت نامحدود رویدادهای مختلفی را در کسب و کار خود تعریف کنید. فرضا رویداد جلسه حضوری یا رویداد تماس یا رویداد پرداخت مشتری و هر نوع رویداد بر اساس کسب و کار شما.

 ویرایش یا حذف رویداد

ایجاد کننده رویداد می تواند رویداد را حذف یا ویرایش کند و همچنین شما می توانید در تنظیمات بخش سطوح دسترسی تعریف کنید چه کسانی بتوانند رویداد را ویرایش یا حذف کنند. 

 زیر وظیفه ها

در هر رویداد به صورت نامحدود می توانید زیر وظیفه تعریف کنید. فرضا اگر رویداد تماس با مشتریان است می توانید یک زیر وظیفه تعریف کنید و به تیم خود اطلاع دهید که فرضا با مشتری خاصی اول تماس گرفته شود یا در ساعت مشخصی تماس گرفته شود

 همکاران در وظیفه

بعد از ایجاد وظیفه شما می توانید از بین اعضای تیم خود در کالو افرادی را به وظیفه بعنوان همکار اضافه کنید تا در کار مشارکت کنند. 

 برچسب وظیفه

هر وظیفه می تواند برچسب های مشخصی داشته باشد. برچسب ها هر موضوعی می تواند باشد مثل نوع پرداخت مشتری که خوش پرداخت است یا سخت پول می دهد یا رفتار مشتری یا فوریت انجام کار که از فوریت بالا برخوردار است یا فرضا میزان اهمیت وظیفه برای شما. برچسب ها بر اساس کسب و کار شما و نیاز شما می تواند تعریف شود و شما به صورت نامحدود می توانید برچسب های مختلف استفاده کنید و اهداف خود را با اعضای تیم خود در میان بگذارید تا کارها با کیفیت بالاتری انجام شود.

انجام شد

 در نهایت 

بعد از انجام کار روی دکمه انجام شد کلیک می کنید تا کار نهایی شود و وظیفه رنگ متفاوتی در داشبورد کالو پیدا کند و همه اعضا متوجه شوند که وظیفه مورد نظر به انجام رسیده است.

ابزار وظیفه ابزاری کاربردی در کارهای تیمی می باشد و می تواند کمک شایانی در مدیریت کارها و وظایف بین اعضای مختلف تیم داشته باشد. و استفاده درست از این ابزار می تواند تاثیر بسزایی در رشد و افزایش فروش در کسب و کار شما داشته باشد.