فرآیند به چه موضوعی در کسب و کار اشاره دارد؟

 در هر کسب و کار، کارها به صورت فرآیندهایی بین اعضای تیم اجرایی می شود. مثل یک کارخانه اتومبیل سازی که قطعات جدا از هم وارد کارخانه می شود و در نهایت به صورت یک محصول به مشتری تحویل داده می شود. 

در کسب و کارهای مختلف همین فرآیندی که در کارخانه های مختلف وجود دارد در تمام کسب و کارها با سایزهای مختلف به همین منوال است.

فرضا شرکتی که فروش دارو انجام می دهد

  • محصولات در انبار قرار می گیرد
  • بازاریابان از مشتری سفارش می گیرند
  • سفارش توسط مسئول مربوطه تایید می شود
  • انباردار کالا را تحویل به پیک می دهد
  • و پیک محصول را به مشتری تحویل می دهد
  • و در نهایت در صورت امکان از مشتری نظرسنجی انجام می شود

فرآیندها در کالو به چه صورت است

شما میتوانید به صورت نامحدود فرآیند در کالو تعریف کنید که هر فرآیند مسیر خود را دارد. فرضا فرآِیند فروش، فرآیند خرید، فرآیند حضور غیاب و… .

هر فرآیند و وضعیت آن در داشبورد کالو نمایش داده می شود و مسئول هر مرحله از فرآیند نیز مشخص است. فرضا انباردار مسئول تحویل بسته به پیک و چک کردن وضعیت موجودی محصولات در انبار است. زمانی که بسته به مرحله تحویل به پیک می رسد در میز کار انباردار فاکتور را نمایش می دهد تا از انبار خارج و تحویل پیک بدهد. و تمام فرآیندها به همین منوال زمانی که به مرحله هر کدام از اعضای تیم شما می رسد در داشبورد مسئول مربوطه نمایش می دهد. 

 فرآیندها بر اساس انواع کسب و کارها

فرآیند در کالو بر اساس ساختار کسب و کار شما طراحی می شود و شما بر اساس اینکه از چه ساختاری استفاده می کنید فرآیندها را در کسب و کار خود پیاده می کنید.

 دید کلی و دید لحظه ای

شما در میز کار کالو یک دید لحظه ای از اتفاقات هر فرایند در طول روز کاری تان پیدا می کنید و در کاریز فروش کالو دید کلی از تمام فرآیندها و اتفاقات آنها پیدا خواهید کرد. و این دو مدل به شما کمک می کند تا در کنار اینکه از وضعیت لحظه ای کسب و کار خود مطلع می شوید و کیفیت کار خود در طول روز را بالا می برید توسط دید کلی بتوانید نقاط ضعف کار را پیدا کنید و به سرعت برطرف کنید. 

فرضا توسط دید کلی که کاریز فروش می باشد متوجه می شوید که در یک فرآیند اکثر فرضا فاکتورها در یک مرحله قرار دارند و تمرکز خود را بر روی همان مرحله می گذارید تا با رد کردن آن مرحله فاکتورهای بیشتری را نهایی کنید.

فرایندها در کسب و کارهای مختلف از مهم ترین بخش های کسب و کارها است که کار تیمی را بوجود می آورد و در نهایت رشد کیفیت فرآیندها در هر کسب و کار می تواند تاثیر مستقیم بر روی رشد فروش آن کسب و کار داشته باشد.