آیا انبارداری کالو به کسب و کار من کمک می کند؟

یکی از دغدغه های کسب و کارها چک کردن موجودی انبار می باشد. اینکه یک کالا در انبار موجود هست یا خیر. و مشتریان کالو قبل از طراحی  بخش انبارداری کالو به تیم کالو اطلاع می دادند که ما کالاهایی را سفارش می گیریم بدون اینکه در انبار ما موجود باشد و این موضوع باعث نارضایتی مشتریان ما می شود. 

در کنار این موضوع داشتن یک نرم افزار انبارداری و گرفتن گزارش از موجودی انبار و تحلیل میزان خروج از انبار هر کالا می تواند کمک شایانی به تحلیل وضعیت فعلی کسب و کار داشته باشد. 

 بخش های اصلی ابزار انبارداری کالو

  • ایجاد فاکتور خرید برای محصولات وارد شده به انبار
  • دادن تخفیف و مالیات بر روی فاکتورهای خرید
  • ایجاد انبارهای مختلف
  • انتخاب انبار برای ورود کالا
  • تعیین زمان پرداخت 
  • ایجاد صف خروج از انبار

سادگی در استفاده از انبارداری کالو

ابزار انبارداری کالو بسیار ساده و آسان است. شما به راحتی می توانید با چند کلیک فاکتور خرید ثبت کنید و مراحل انتخاب انبار را مشخص کنید. و زمانی که فاکتور فروش ثبت می کنید و مشتریان شما سفارشی را ثبت میکنند به راحتی با چند کلیک می توانید کار خروج از انبار را انجام دهید.

انبارداری کالو نیاز به آموزش ندارد و هر فردی با هر میزان دانشی به راحتی می تواند از انبارداری کالو استفاده کند.

 فرآیند خرید

به مانند فاکتور فروش که فرآیند مشخص برای خود دارد، فاکتور خرید می تواند فرآیند خود را در کسب و کار شما داشته باشد. شما می توانید مراحل ثبت فاکتور خرید تا نهایی شدن آنرا در کالو تعریف کنید و هر مرحله را به یکی از اعضای تیم خود اختصاص دهید. و از زمان ثبت فاکتور خرید تا ورود کالا به انبار می توانید چندین مرحله و چندین نفر از اعضای تیم خود را به مراحل آن وارد کنید و کار تیمی خود را در تمام بخش های کسب و کارتان با کیفیت به جلو ببرید. 

دید لحظه ای به مراحل انبارداری در کالو به کمک میز کار کالو

توسط داشبورد یا میز کار الکترونیک کالو می توانید به صورت لحظه ای مراحل هر فاکتور را رصد کنید و ببنید هر فاکتور در چه وضعیتی است و هر کدام از اعضای تیم شما در کدام مرحله کاری خود هستند. و تیم شما می توانند کارهای خود را برای هر روز در داشبورد کالو ببینند و مراحل را به جلو ببرند. 

 دید کلی به مراحل انبارداری توسط کاریز فروش کالو

به کمک کاریز فروش کالو می توانید دید کلی از وضعیت تمام فاکتورهای خرید خود داشته باشید. اینکه تمام فاکتورهای در کدام مرحله قرار دارند.

فرضا شما با نگاه به کاریز فروش کالو متوجه می شوید اکثر فاکتورها در یک مرحله خاص قرار دارند یا تعدادی از فاکتورها چند روز است در یک مرحله خاص متوقف شده اند. توسط این تحلیل می توانید وظایف مشخصی را به تیم خود واگذار کنید. بعنوان مثال به تیم خود بگویید که تمرکز خود را روی یک مرحله بگذارند و فاکتورهای آن مرحله را نهایی کنند. که این موضوع می تواند تاثیر بسزایی بر روی فروش شما داشته باشد. و مراحل کار با سرعت و کیفیت بالاتری به انجام برسد.