یکی از امکانات کالو برای مکالمه بین اعضا، یادداشت می باشد. شما می توانید برای هر وظیفه یا فرآیند یک یادداشت بنویسید. و موضوعی را به یک نفر یا چند نفر از اعضای تیم تان اطلاع دهید. همچنین هنگام نوشتن یادداشت می توانید توسط علامت "@" یکی از اعضای تیم تان را در یادداشت منشن کنید.

برای اینکه بتوانید در کالو یادداشت بنویسید ابتدا باید رویدادهای مختلف را تعریف کنید. برای تعریف رویدادهای مختلف:

  • از منوی سمت راست وارد تنظیمات کالو شوید
  • بخش تنظیمات CRM را پیدا کنید
  • زیر بخش انواع رویدادهای ارتباط با مشتریان را پیدا کنید و کلیک کنید
  • هر نوع رویدادی را که مرتبط با کسب و کارتان است تعریف کنید

هدف از اینکه هر یادداشت مرتبط با یک رویداد است این است که شما توسط گزارشات کالو متوجه شوید فرضا چند بار با یک مشتری تماس تلفنی داشته اید یا جلسه حضوری گذاشته اید. 

شما نمی توانید یادداشت بگذارید بدون اینکه رویدادی تعریف کرده باشید. و حتما قبل از نوشتن یادداشت باید باید رویدادهای خود را تعریف کرده باشید.

این ابزار می تواند در کار تیمی و بررسی وضعیت مشتریان می تواند کمک بسیار زیادی به شما کند و کیفیت کار خود را توسط این ابزار تا حد بالایی می توانید افزایش دهید.