در کالو می توانید به تعداد انبارهایی که در کسب و کار خود در اختیار دارید، انبارهای مختلفی را اضافه کنید. هر انبار موجودی و کالاهای مخصوص به خود را دارا می باشد. 

هنگام ثبت فاکتور خرید و اضافه کردن کالا به انبارها می توانید انتخاب کنید که هر کالای خریداری شده مربوط به کدام انبار است. 

برای انجام این کار کافیست مراحل زیر را انجام دهید.

در ابتدا باید انبارهای مختلف را در کالو تعریف کنید. برای انجام این کار

  • وارد تنظیمات کالو شوید
  • بخش انبارها را انتخاب کنید
  • پیش فرض انبار کالو محل فروشگاه است
  • برای افزودن انبار روی دکمه قرمز رنگ با نام افزودن انبار جدید کلیک کنید
  • نام انبار را وارد کنید که هر نامی در کسب و کار شما می تواند باشد. فرضا انبار صالح آباد یا انبار مرکزی
  • می توانید مشخص کنید کدام انبار، انبار پیش فرض در هنگام ثبت فاکتور خرید و فروش باشد
  • و در نهایت روی دکمه ثبت کلیک کنید

بعد از تعریف انبارهای مختلف تان در هنگام ثبت فاکتور خرید می توانید انتخاب کنید محصولات خریداری شده به کدام انبار وارد شوند.