نرم افزار حسابداری و امور مالی ابزاری است که به سازمان ها کمک می کند تا اطلاعات مالی خود را ثبت، ذخیره و گزارش کنند. این نرم افزارها از مجموعه ای از اصطلاحات و مفاهیم استفاده می کنند که درک آنها برای استفاده موثر از نرم افزار ضروری است.

در این مقاله به برخی از اصطلاحات رایج در نرم افزار حسابداری و امور مالی می پردازیم.

دارایی

دارایی چیزی است که ارزش اقتصادی دارد و متعلق به یک شخص یا سازمان است. دارایی ها به دو دسته جاری و غیر جاری تقسیم می شوند.

دارایی های جاری


دارایی هایی هستند که انتظار می رود در یک سال یا کمتر به وجه نقد تبدیل شوند. برخی از نمونه های دارایی های جاری عبارتند از:

 • پول نقد
 • حساب های دریافتنی
 • موجودی کالا
 • مطالبات مالیاتی


دارایی های غیر جاری

دارایی هایی هستند که انتظار می رود بیش از یک سال به وجه نقد تبدیل شوند. برخی از نمونه های دارایی های غیر جاری عبارتند از:

 • دارایی های ثابت مشهود
 • دارایی های ثابت نامشهود
 • سرمایه گذاری های بلند مدت


بدهی

بدهی چیزی است که یک شخص یا سازمان به دیگری بدهکار است. بدهی ها به دو دسته جاری و غیر جاری تقسیم می شوند.

بدهی های جاری

بدهی هایی هستند که انتظار می رود در یک سال یا کمتر تسویه شوند. برخی از نمونه های بدهی های جاری عبارتند از:

 • حساب های پرداختنی
 • بدهی های مالیاتی
 • تسهیلات جاری


بدهی های غیر جاری

بدهی هایی هستند که انتظار می رود بیش از یک سال تسویه شوند. برخی از نمونه های بدهی های غیر جاری عبارتند از:

 • تسهیلات بلند مدت
 • اوراق قرضه


سرمایه

سرمایه چیزی است که به عنوان مالکیتی در یک کسب و کار یا سازمان به حساب می آید. سرمایه به دو دسته سرمایه صاحبان سهام و سرمایه بدهی تقسیم می شود.


سرمایه صاحبان سهام

سرمایه ای است که توسط صاحبان یک کسب و کار یا سازمان تامین می شود. سرمایه صاحبان سهام می تواند به صورت نقدی، دارایی یا سهام باشد.

سرمایه بدهی

سرمایه ای است که توسط وام دهندگان تامین می شود. سرمایه بدهی می تواند به صورت تسهیلات جاری، تسهیلات بلند مدت یا اوراق قرضه باشد.

درآمد

درآمد مبلغی است که یک شخص یا سازمان از طریق فروش کالا یا خدمات یا سایر فعالیت های تجاری خود دریافت می کند.

هزینه

هزینه مبلغی است که یک شخص یا سازمان برای تولید کالا یا خدمات یا سایر فعالیت های تجاری خود صرف می کند.

سود

سود مازاد درآمد بر هزینه است.

زیان

زیان مازاد هزینه بر درآمد است.

ترازنامه

ترازنامه صورت مالی است که وضعیت مالی یک شخص یا سازمان در یک زمان خاص را نشان می دهد. ترازنامه دارایی ها، بدهی ها و سرمایه یک شخص یا سازمان را نشان می دهد.

صورت سود و زیان

صورت سود و زیان صورت مالی است که عملکرد مالی یک شخص یا سازمان در یک دوره زمانی خاص را نشان می دهد. صورت سود و زیان درآمد، هزینه، سود و زیان یک شخص یا سازمان را نشان می دهد.

صورت جریان وجوه نقد

صورت جریان وجوه نقد صورت مالی است که نشان می دهد چگونه وجوه نقد یک شخص یا سازمان در یک دوره زمانی خاص به دست آمده و صرف شده است. صورت جریان وجوه نقد جریان های ورودی و خروجی وجوه نقد یک شخص یا سازمان را نشان می دهد.

سایر اصطلاحات

در کنار اصطلاحات ذکر شده، اصطلاحات دیگری نیز در نرم افزار حسابداری و امور مالی استفاده می شود. برخی از این اصطلاحات عبارتند از:

 • حساب
 • دفتر روزنامه
 • دفتر کل
 • مانده
 • ثبت
 • بستن حساب ها
 • تغییرات حساب ها
 • تراز آزمایشی
 • اظهارنامه مالیاتی


درک این اصطلاحات برای استفاده موثر از نرم افزار حسابداری و امور مالی ضروری است.

چرا کسب و کارها باید با اصطلاحات مالی آشنا باشند؟

کسب و کارها برای موفقیت در بلند مدت، باید بتوانند وضعیت مالی خود را به طور دقیق و موثر ارزیابی کنند. این امر مستلزم درک اصطلاحات مالی و مفاهیم مرتبط با آنها است.


درک اصطلاحات مالی به کسب و کارها کمک می کند تا:

 • اطلاعات مالی خود را به طور دقیق ثبت و گزارش کنند.
 • وضعیت مالی خود را به طور موثر ارزیابی کنند.
 • تصمیمات مالی آگاهانه ای بگیرند.
 • از فرصت های مالی استفاده کنند.
 • از ریسک های مالی جلوگیری کنند.


در اینجا چند مثال از نحوه استفاده از اصطلاحات مالی توسط کسب و کارها آورده شده است:

 • یک کسب و کار برای ثبت درآمد خود از فروش کالا یا خدمات، از اصطلاحات "درآمد" و "فروش" استفاده می کند.
 • یک کسب و کار برای ثبت هزینه های خود، از اصطلاحات "هزینه" و "استهلاک" استفاده می کند.
 • یک کسب و کار برای ارزیابی عملکرد مالی خود، از اصطلاحات "سود" و "زیان" استفاده می کند.
 • یک کسب و کار برای بودجه بندی و برنامه ریزی مالی خود، از اصطلاحات "ترازنامه" و "صورت سود و زیان" استفاده می کند.


بنابراین، آشنایی با اصطلاحات مالی برای کسب و کارها ضروری است. کسب و کارها می توانند با شرکت در دوره های آموزشی حسابداری و امور مالی، یا با مطالعه کتاب ها و مقالات مرتبط، با اصطلاحات مالی آشنا شوند.


اصطلاحات مالی مجموعه ای از کلمات و عباراتی هستند که برای توصیف مفاهیم مالی استفاده می شوند. این اصطلاحات در نرم افزار حسابداری و امور مالی نیز استفاده می شوند.


درک اصطلاحات مالی برای کسب و کارها ضروری است. کسب و کارها برای موفقیت در بلند مدت، باید بتوانند وضعیت مالی خود را به طور دقیق و موثر ارزیابی کنند. درک اصطلاحات مالی به کسب و کارها کمک می کند تا:

 • اطلاعات مالی خود را به طور دقیق ثبت و گزارش کنند.
 • وضعیت مالی خود را به طور موثر ارزیابی کنند.
 • تصمیمات مالی آگاهانه ای بگیرند.
 • از فرصت های مالی استفاده کنند.
 • از ریسک های مالی جلوگیری کنند.


برخی از اصطلاحات مالی رایج عبارتند از:

 

دارایی

چیزی است که ارزش اقتصادی دارد و متعلق به یک شخص یا سازمان است.

بدهی

چیزی است که یک شخص یا سازمان به دیگری بدهکار است.

سرمایه

چیزی است که به عنوان مالکیتی در یک کسب و کار یا سازمان به حساب می آید.

درآمد

مبلغی است که یک شخص یا سازمان از طریق فروش کالا یا خدمات یا سایر فعالیت های تجاری خود دریافت می کند.

هزینه

مبلغی است که یک شخص یا سازمان برای تولید کالا یا خدمات یا سایر فعالیت های تجاری خود صرف می کند.

سود

مازاد درآمد بر هزینه است.

زیان

مازاد هزینه بر درآمد است.


کسب و کارها می توانند با شرکت در دوره های آموزشی حسابداری و امور مالی، یا با مطالعه کتاب ها و مقالات مرتبط، با اصطلاحات مالی آشنا شوند. البته ابزارهای مالی بروز که سادگی و کاربرپسند بودن را در ابزارهای خود رعایت می کننند، پیچیدگی های نرم افزارهای قدیم را ندارند و تمام مسائل پیچیده مالی با چند کلیک انجام می شود. ابزارهایی مثل کالو می توانند تمام پیچیدگی های کار حسابداری را حذف و سادگی و راحتی را در اختیار کسب و کارها قرار دهند.