• 1399/2/21

مفهوم برنامه بازاریابی بر اساس مشتری مداری چیست؟

بازاریابی بر اساس مشتری مداری رویکردی به سمت مشتری مداری است، بر اساس مدیریت استراتژی، با انگیزه تمرکز شرکت بر روی افزایش و حفظ مشتریان فعلی پایه گذاری می شود. برندینگ، بازاریابی محصولات و بازاریابی بر اساس این موضوع همگی بر طبق رفتار با مشتری پایه گذاری می شوند. ارزیابی ذهنی مشتری در مورد اینکه آیا از یک برند خرید نماید یا خیر وابسته به ارزش هایی است که مشتری توسط این روش های بازاریابی از برند خاص دریافت می کند.

کارت عضویت نرم افزار باشگاه مشتریان روش وفادارسازی است که برای سال ها به عنوان یک روش بازاریابی استفاده شده است. اما گسترش این شیوه به عنوان سنگ بنای شیوه ها و ایده های بازاریابی و تبلیغات از سال 1990 آغاز شده است.

بسیاری از شیوه ها و نرم افزارهای بازاریابی توانسته اند ارتباط مناسبی بین برنامه وفاداری مشتری و بازگشت مشتری بوجود آورند. در سال های اخیر، روش جدید بازاریابی با نام ” بازاریابی بر اساس حمایت از مشتری” ترکیب یا جایگزین شیوه بازاریابی بر اساس مشتری مداری شده است. شرکت هایی مثل خطوط هوایی در آمریکا، هتل هایی با حضور مکرر مشتریان و کارت های اعتباری نمونه  بارز برنامه های مشتری مداری هستند.

5 راه برای جذب و حفظ مشتریانی که مرتب از شما خرید می کنند

تاثیر بازاریابی بر اساس مشتری مداری

بسیاری از برنامه های مشتری مداری شیوه ارتباط مشتریان با مراکزی که از آنها خرید می کنند و میزان پولی که مشتریان در هر بار خرید خرج می کنند را تغییر داده اند.

در آمریکا و اروپا بسیاری از مردم به عضویت باشگاه های مشتریان در آمده اند و از مراکز مختلف پاداش هایی دریافت و کارت مراکز مختلفی را در اختیار دارند. و همچنین تحقیقی در آمریکا انجام شده که نشان می دهد

نیمی از مردم آمریکا شیوه دریافت امتیاز را برای کارت های اعتباری خود انتخاب کرده اند.

در سال های اخیر، رقابت بر روی بدست آوردن سود حداکثری از مشتریان است. و شرکت های ارائه کننده شیوه های مشتری مداری را مجبور کرده است که علاوه بر دادن امتیاز و پاداش توسط نرم افزارهایشان بتوانند ارزش افزوده ای نیز برای شرکت داشته باشند.

در کتاب قوانین مشتری مداری به طور کامل به موضوع تاثیر افزایش حضور مشتریان بر روی افزایش سود دهی و در آمد شرکت اشاره شده است. در این کتاب آمده است که

اندازه گیری میزان طرفداران یک برند و یا مبلغان یک برند، ارتباط مسقیمی با مشتریان و عملکرد شرکت دارد. در تحقیق دیگری در انگلستان آمده است که ارتباط تنگا تنگی بین تبلیغ یک برند و بازگشت مشتری وجود دارد و این مقدار قابل اندازه گیری است.

بازاریابی بر اساس مشتری مداری و مدل تجاری آن

هدف مدل تجاری مشتری مداری تربیت کارمندان بر اساس الگوی رفتاری خاص و مناسب است:

کیفیت مطلوب خدمات و محصولات باعث افزایش رضایتمندی مشتریان می شود

در نتیجه باعث مشتری مداری و در نتیجه افزایش سود دهی می شود. بازاریابی بر این اساس روشی برای توسعه و رسیدن به این موضوع است، که بر پایه تبلیغ دهان به دهان و تبلیغ توسط تجربه خوب خرید انجام می شود که باعث جذب مشتریان جدید می شود. و ارائه این ارزش افزوده به مشتریان باعث خلق مشتریان جدید می شود.

هدف اصلی ارائه بازاریابی بر اساس مشتری مداری ارائه خدمات بهتر به مشتریان فعلی و وفادار سازی آنها ست تا اینکه مشتریان جدید را بخواهیم وفادار کنیم. یک روش مناسب روندی برای حفظ مشتری جدید و وفادار سازی مشتریان قدیمی است.

روش های موفق بازاریابی بر اساس مشتری مداری بر اساس ارائه خدماتی که باعث تبلیغ دهان به دهان می شوند پایه گذاری می شود و این کار با هدف جذب مشتریان جدید از طریق مشتریان فعلی پایه گذاری می شود.