قیمت نرم افزار باشگاه مشتریان

شما می توانید با 75 هزار تومان دموی 14 روزه ی باشگاه را استفاده نمایید. در این 14 روز همکاران ما با شما خواهند بود و با مشاوره و راهنمایی سامانه باشگاه مشتریان مورد نیاز شما را راه اندازی می کنند.
5 میلیون تومان

سالانه

  • تک شعبه ای

10 میلیون تومان

سالانه

  • دو شعبه ای

15 میلیون تومان

سالانه

  • چند شعبه ای