News

ایجاد نرم افزار باشگاه مشتریان مناسب برای شرکت های بیمه

این مقاله تمرکز بر روی ایجاد نرم افزار باشگاه مشتریان برای شرکت های بیمه ای دارد و شیوه ها و روش هایی که می توان برای شرکت بیمه استفاده کرد، و یا طراحی شیوه اختصاصی برنامه وفاداری برای یک شرکت بیمه. با ما همراه باشید

ایجاد یک نرم افزار باشگاه مشتریان مناسب با شرکت های بیمه

برنامه وفاداری و مدل سازی ارتباط با مشتری در شرکت های بیمه

اولین قدم ایجاد یک روش تشویقی مناسب و موثر برای درک بهتر مشتریان و فهم اینکه چگونه می توان مشتریان را به شیوه موثرتری با کسب و کار خود همگام ساخت. با توجه به سبک بیزنس بیمه، مشتریان از سطح پایین تری از وفاداری به نصبت سایر کسب و کارها برخوردار هستند. و می توان نتیجه گرفت، که روش های بهبود تجربه مشتری در روند طول عمر مشتری از تعداد کمتری برخوردار هستند، و هرکدام از روش ها باید به شیوه موثری مدیریت شوند تا بتوان میزان رضایتمندی مشتری را به روش درست اندازه گیری کرد. مشتریان یک شرکت بیمه نه تنها از سطح تقابل کمتری برخوردار هستند بلکه به راحتی به سمت رقبای شما می روند، و به همین دلیل، بازاریابی باشگاه مشتریان باید بر روی افزایش طول عمر مشتری تمرکز نماید و بهبود تجربه مشتری با ایجاد رابطه موثر و صادقانه، با تقابل بیشتر، ثبت نام در باشگاه، بهبود پرداخت، زنده کردن مشتری با انواع روش ها، و ایجاد علاقه برای خرید سرویس های دیگر توسط مشتریان. این پست بر روی اهمیت و شانس هایی که ایجاد نرم افزار باشگاه مشتریان برای یک شرکت بیمه به همراه دارد بحث خواهد کرد، با توجه به بهبود کیفیت تجربه مشتری و ایجاد راه های جدید بازاریابی با پیاده سازی روش های موثر تشویقی.

میزان بازگشت مشتری

سه سطح برای افزایش میزان بازگشت مشتری در بازاریابی توسط سیستم های وفاداری وجود دارد:1) ارزش درک شده 2) وابستگی و 3) موانع خروج. هر کدام از این سطوح نشانگر میزان نفوذ بر رفتار مشتریان است که بر اساس هر کسب و کار و ابزارهای موجود در آن و ساختار مشتریان متفاوت است. این سه سطح بر پایه رفتار مشتریان پیاده سازی می شود. برای یک کسب و کار بیمه، هر کدام از این سه سطح ابزار مخصوص به خود را بکار می برد، اما یکی از موثرترین ابزارها برای نفوذ به مشتریان ارزش درک شده است. و این ارزش در بالای تمام خصوصیات دیگر قرار می گیرد، و مهم ترین خصوصیت برای ایجاد وفاداری در مشتریان در یک کسب و کار بیمه است. بنابراین، به شیوه موثرتری می توان توسط این ارزش به مشتریان نفوذ کرد—و مشتریان بیشتری را از رقبا بدست آورد، و ارزشی بالاتر از قیمت خدمات بیمه شما دارد—و می توان تا حد زیادی بازگشت مشتریان را افزایش دهد. ایجاد یک ارتباط عاطفی با مشتریان بیمه وابسته به محدودیت هایی است و به ساختار بیمه شما بستگی دارد. ایجاد روش هایی که مشتریان به سختی بتوانند خدمات بیمه شما را ترک کنند اگر ارزش آنرا درک نکنند می تواند باعث شود که تعداد بیشتری بخاطر ایجاد نارضایتی شما را ترک کنند. برای این دلایل پایه ای، ارزش درک شده یکی از موثرترین روش ها در بازاریابی باشگاه مشتریان که یک شرکت بیمه می تواند بکار برد، و باید توسط استراتژی پیاده شده در برنامه وفاداری ایجاد شود.

مدل دریافت پاداش و هدایا

مدل دریافت نشان می دهد که مشتریان چگونه ارزش مناسب را بدست می آورند که در قالب منافعی که به آنها ارائه می شود پیاده می شود، که می توان منافع، پاداش، یا پول نقد باشد که توسط امتیاز ارائه می شود. روشی که مشتریان چگونه ارزش را بدست می آورند به طور مستقیم بر روی تجربه آنها تاثیرگذار نمی باشد، اما می توان کمک کننده باشد و بروی بازگشت مشتری کنترل بوجود آورد. در کنار اینها برای موثر بودن روی تجربه مشتری، شیوه های تشویقی و مدل پاداش دهی به مشتریان بخش هزینه بر در کسب و کار شما می باشد که شما باید به یک یا چند شیوه به مشتریان خود آفرهایی را ارائه کنید. درک درست از شیوه های مختلف بدست آوردن امتیاز، و ارتباط بر قرار کردن بین آنها، یک شیوه درست برای ایجاد یک باشگاه مشتریان موثر و موفق می باشد که می تواند ریسک شکست یا پیروزی باشگاه مشتریان را کاهش دهد و می توان با ایجاد شیوه درست و هماهنگ با کسب و کار خود هزینه بوجود آمده را به حداقل رساند. چهار روش اصلی برای دریافت امتیاز در سیستم های باشگاه مشتریان:

  1. حق عضویت
  2. سطح بندی
  3. مدت زمان دار
  4. ذخیره ارزش

دادن پاداش و هدایا یک شیوه مرسوم در برنامه های وفاداری است. بسیاری از کسب و کارها به طور خودکار مشتریان خود را در یک برنامه وفاداری عضو می کنند، و به آنها هدایا و پاداش هایی که در آینده می توانند دریافت کنند را نشان می دهند. یک مثال از این موضوع می تواند ارائه امتیاز بخشش باشد، یک روش که می تواند میزان انتقاد را بدون تغییر قوانین کاهش دهد. شرکت های بیمه باید به یک سیستم خودکار ارتباط با مشتری متصل شوند و آنها را ثبت نام کنند و با این روش میزان ارتباط با مشتریان را افزایش دهند تا بتوانند میزان طول عمر مشتریان خود را افزایش دهند. پاداش ها معمولا با نگهداری آنها افزایش می یابد، و به مشتریان اجازه می دهد آنها را ذخیره کنند. اما می توان برای اینکه هزینه شرکت بیمه با جمع شدن امتیازها افزایش نیابد برای مصرف امتیازها تاریخ مصرف تعیین کرد. یک شرکت بیمه در آمریکا به خوبی از شیوه سطح بندی استفاده کرده است، و در همان لحظه عضویت به مشتریان خود یک محصول را با آفر ویژه پیشنهاد می دهد، و آفرهای بزرگ تر و بخشش های بیشتر را در طول زمان به مشتریان خود ارائه می کند و به طور مرتب بر اساس سطحی که مشتریان شان قرار دارند آفرهای جذاب تر و متفاوت تری را پیشنهاد می دهد. روش سطح بندی زمانی جواب می دهد که مشتریان می توانند به سطحی برسند که از آفرهای ویژه شما برخوردار شوند. زمانی که مشتری به یک سطح مشخص می رسد که از مزیتی استفاده کند، ارزشی که مشتری داده می شود یک نوع پاداش است. به طور معمول، هرچه سطح مشتریان بالاتر می رود ارزش دریافت شده مشتریان نیز بهبود می یابد. بر اساس هر چهار مدل، روش سطح بندی ارزش بیشتری را به خود اختصاص می دهد و عامل بوجود آمدن طول عمر بیشتری در سیستم های باشگاه مشتریان بیمه ای است.

خصوصیات حیاتی در طراحی برنامه

برنامه های باشگاه مشتریان در صنعت بیمه باید بتوانند شناخت درستی از انواع بیمه ها داشته باشند و برنامه خود را بر اساس نیاز آنها طراحی و پیاده سازی کنند.

  1. درک درست از طول عمر مشتری، و ارزش درست هر پاداش برای مشتریان. بیشتر مشتریان شرکت های بیمه با بوجود آمدن علاقه در آنها طول عمر آنها نیز افزایش می یابد، و با پاداشی که دریافت می کنند. ارزش مشتریان آینده را درک کند، و فقط به مشتریان فعلی توجه نکند، و برنامه وفاداری را پیاده سازی کند که با جریان سفر مشتریان هماهنگ باشد.
  2. تمرکز بر روی ایجاد اعتماد در تجربه مشتریان. بیمه یک محصول با سطح تقابل پایین توسط مشتریان است، که مشتریان فقط پول را پرداخت می کنند و ممکن است سالی یکبار به شما مراجعه کنند و یا حتی پرداخت را به صورت خودکار انجام دهند. و یک تجربه خوب یا بد می تواند باعث شود که مشتری دوباره از شما خرید کند یا شما را ترک نماید.
  3. دادن آفرهای مناسب با شرکت بیمه که باعث شود میزان تعامل حداکثری توسط مشتریان بوجود آید. یک شرکت بیمه باید بتواند با شرکت های مختلفی تقابل داشته باشد و به مشتریان اش اجازه بدهد که از آفرهای آنها به صورت یک شبکه بهرمند شوند تا سطح رضایت مشتریان شان را با افزایش شبکه خود افزایش دهند. فرضا مشتریان یک شرکت بیمه بتوانند از یک استخر و یا یک رستوران با تخفیف خرید کنند و این کار را توسط کارت باشگاه مشتریان خود انجام دهند.
  4. ترکیب تکنولوژی و پاداش برای بهبود تجربه مشتریان. ایجاد بسترهای مختلف ارتباطی مثل موبایل و وب سایت می تواند تاثیر مناسبی بر روی تجربه مشتریان داشته باشد. و می تواند باعث تقابل بیشتر و ارتباط راحت تر مشتریان با شرکت بیمه شود.

به طور خلاصه، شرکت های بیمه باید هدف خود را افزایش ارزش قرار دهند و تجربه مشتریان خود را تا حد امکان بهبود ببخشند تا بتوانند میزان بازگشت مشتریان را به حداکثر برسانند. ایجاد و طراحی یک روش تشویقی مناسب با کسب و کار بیمه از نکات مهم و حیاتی می باشد و باید با ارزش های مشتری و نیاز او هماهنگ باشد.