ثبت خرید سریع و آسان

ثبت خرید به سادگی چند کلیک در پرتال کالو انجام می شود و نیاز به آموزش ندارد
خودکار و کاربرپسند

ویدئوی معرفی شیوه ثبت خرید در پرتال کالو

خصوصیات ثبت خرید در پرتال کالو

به سادگی چند کلیک

همانطور که در ویدئو دیدید ثبت خرید در پرتال کالو بسیار آسان و کاربردی است

دکمه میانبر

در پرتال کالو یک دکمه میانبر قرمز رنگ برای ثبت وجود دارد که کار را برای شما آسان تر می کند

ثبت رقم خرید مشتری

در کالو هنگام ثبت خرید، رقم خرید مشتری ثبت می شود و آفر به مشتری بر اساس رقم خرید به مشتریان داده می شود

ثبت نام مشتری

در هنگام ثبت خرید مشتری موبایل مشتری گرفته می شود و اگر مشتری ثبت نام نشده باشد به صورت خودکار به شما اعلام می کند

مشتریان ثبت نامی

در هنگام ثبت خرید مشتری اگر مشتری قبلا ثبت نام شده باشد خودکار ثبت انجام می شود

دادن خودکار آفر به مشتری

هنگام ثبت خرید مشتری اگر مشتری به مرحله آفر رسیده باشد خودکار به شما اعلام می کند و در صورت تمایل مشتری آفر به مشتری داده می شود (ویدئو را ببینید)

رایگان شروع کنید*ماه اول مهمون ما هستید

Image Description