تعرفه باشگاه مشتریان کالو

تک شعبه / نمایندگی

 • تنها یک شعبه یا نمایندگی

تومان

دو شعبه / نمایندگی

 • تا دو شعبه یا نمایندگی

تومان

چند شعبه / نمایندگی

 • نا محدود شعبه یا نمایندگی

تومان

* 30 درصد مبلغ نرم افزار به عنوان هزینه ی پشتیبانی پس از سال اول به صورت سالانه دریافت می شود

تک شعبه / نمایندگی

 • پنل مدیریتی و پنل مشتری تحت وب
 • اتصال به بیش از 10 سیستم حسابداری
 • امکان اتصال به سیستم حسابداری اختصاصی
 • بیش از 50 حالت امتیازدهی
 • قرعه کشی
 • تیکت
 • نظرسنجی
 • RFM
 • ارسال پیامک گروهی
 • سطح بندی مشتریان
 • تعریف سطوح دسترسی
 • خروجی اکسل
 • امکان کارت باشگاه مشتریان
 • اتصال به سیستم فروش
 • پنل پیامکی خدماتی
 • امکان اتصال به پنل پیامکی اختصاصی
 • گروه بندی مشتریان
 • کارت هدیه
 • سیستم پورسانت و افلیت مارکتینگ
 • گزارش گردش حساب مشتریان
 • هوش تجاری
 • تعریف فیلد اختصاصی پروفایل مشتریان
 • مشاوره و راه اندازی رایگان
 • امکان طراحی اختصاصی پنل مشتریان
 • امکان اپ موبایل ویژه ی مشتریان
 • هپی کال
 • اتوپایلوت و خودکارسازی فرآیندهای تکراری
 • ارسال پیامک و کد تخفیف در سالروز تولد
 • دریافت رایگان آپدیت های جدید
 • یک شعبه

دو شعبه / نمایندگی

 • پنل مدیریتی و پنل مشتری تحت وب
 • اتصال به بیش از 10 سیستم حسابداری
 • امکان اتصال به سیستم حسابداری اختصاصی
 • بیش از 50 حالت امتیازدهی
 • قرعه کشی
 • تیکت
 • نظرسنجی
 • RFM
 • ارسال پیامک گروهی
 • سطح بندی مشتریان
 • تعریف سطوح دسترسی
 • خروجی اکسل
 • امکان کارت باشگاه مشتریان
 • اتصال به سیستم فروش
 • پنل پیامکی خدماتی
 • امکان اتصال به پنل پیامکی اختصاصی
 • گروه بندی مشتریان
 • کارت هدیه
 • سیستم پورسانت و افلیت مارکتینگ
 • گزارش گردش حساب مشتریان
 • هوش تجاری
 • تعریف فیلد اختصاصی پروفایل مشتریان
 • مشاوره و راه اندازی رایگان
 • امکان طراحی اختصاصی پنل مشتریان
 • امکان اپ موبایل ویژه ی مشتریان
 • هپی کال
 • اتوپایلوت و خودکارسازی فرآیندهای تکراری
 • ارسال پیامک و کد تخفیف در سالروز تولد
 • دریافت رایگان آپدیت های جدید
 • دو شعبه

چند شعبه / نمایندگی

 • پنل مدیریتی و پنل مشتری تحت وب
 • اتصال به بیش از 10 سیستم حسابداری
 • امکان اتصال به سیستم حسابداری اختصاصی
 • بیش از 50 حالت امتیازدهی
 • قرعه کشی
 • تیکت
 • نظرسنجی
 • RFM
 • ارسال پیامک گروهی
 • سطح بندی مشتریان
 • تعریف سطوح دسترسی
 • خروجی اکسل
 • امکان کارت باشگاه مشتریان
 • اتصال به سیستم فروش
 • پنل پیامکی خدماتی
 • امکان اتصال به پنل پیامکی اختصاصی
 • گروه بندی مشتریان
 • کارت هدیه
 • سیستم پورسانت و افلیت مارکتینگ
 • گزارش گردش حساب مشتریان
 • هوش تجاری
 • تعریف فیلد اختصاصی پروفایل مشتریان
 • مشاوره و راه اندازی رایگان
 • امکان طراحی اختصاصی پنل مشتریان
 • امکان اپ موبایل ویژه ی مشتریان
 • هپی کال
 • اتوپایلوت و خودکارسازی فرآیندهای تکراری
 • ارسال پیامک و کد تخفیف در سالروز تولد
 • دریافت رایگان آپدیت های جدید
 • نامحدود شعبه