• 1399/2/21

راه اندازی نرم افزار باشگاه مشتریان مطب ها

راه اندازی نرم افزار باشگاه مشتریان مطب ها باید ساده باشد. بیماران مشتریان شما هستند. آنها همان نیازهایی را دارند که یک مشتری دارد. و نوع رفتار با یک بیمار به مانند رفتار با یک مشتری در یک فروشگاه است. آن ها تقاضاهایی دارند. آنها انتظارهایی در سطح بالا دارند و نیاز دارند بعضی از خدمات را رایگان دریافت کنند.

توسط نرم افزار باشگاه مشتریان و برنامه های وفاداری می توانید

 • رضایت آنها را افزایش دهید
 • کیفیت سلامت آنها را بهبود ببخشید
 • پول را ذخیره کنید
 • و افزایش سوددهی برای شما باید در وحله اول باشد


 ما همیشه باید به دنبال راهی باشیم که کسب و کار خود و رضایتمندی در بین بیماران را بهبود ببخشیم.

اگر در زمان راه اندازی نرم افزار باشگاه مشتریان مطب سادگی را رعایت کنید، می توانید هزینه ها را کنترل کنید. راه اندازی نرم افزار باشگاه مشتریان که بازگشت مالی نداشته باشد کاری اشتباه است. شما باید راهی برای افزایش رضایت مشتریان پیدا کنید، دقدقه های بیماران را بهبود ببخشید، و بیزنس سلامت را توسعه ببخشید.

 اگر به دنبال یک نرم افزار باشگاه مشتریان برای مطب، کلینیک، دفتر، مرکز بیمه، درمانگاه خود هستید، باید دقت کنید که این برنامه وفاداری با اهداف و بودجه مالی شما هماهنگ باشد. و این موضوع اولین قدم در استفاده از یک نرم افزار باشگاه مشتریان است.

در زمان راه اندازی نرم افزار باشگاه مشتریان اهداف و برنامه های خود را تحلیل کنید

 گرفتن مشاوره درست می تواند به شما کمک کند تا اهداف و برنامه های خود را تحلیل کنید. اهداف باید مشخص و قابل اندازه گیری باشد. در هر موضوع، اهداف باید بتواند حجم کار و موثر بودن را افزایش دهد. بسیاری از شرکت ها دارای بخش کنترل کیفیت هستند. با اضافه کردن مکانیسم پاداش دهی که ساده باشد می تواند نتیجه را بهبود ببخشد.

یک راه حل پاداش دهی سازماندهی شده می تواند به سادگی به کیفیت خدمات درمانی و رسیدن به اهداف در کار تاثیر بگذارد. پاداش دادن به رفتارهای درست  ( مخصوصا اگر به صورت بازی سازی شده یا به صورتی که به بیماران کمک کند تا به مراحل بالاتری برسند) می تواند جذاب و تشویق کننده باشد و انرژی مثبت در کار شما ایجاد کند. یک برنامه وفاداری که از ساختار مناسب و با کیفیت برخوردار است باید بتواند به گروه های مختلف مشتریان به شیوه درست و مناسب پاداش دهد. 

نرم افزار باشگاه مشتریان کالو به چه کسب و کاری می تواند کمک کند؟

نکاتی که در راه اندازی نرم افزار باشگاه مشتریان مطب ها باید در نظر گرفت:

 • به مشتریانی که بازخورد می دهند و یا نظرسنجی را پر می کنند پاداش دهید
 • به مشتریانی که به مطب شما سازگار هستند پاداش بدهید
 • به بیمارانی که دوستان خود را معرفی می کنند پاداش بدهید
 • به پرستاران خود بخاطر دادن خدمات خوب پاداش بدهید
 • به بیمارانی که در زمان مناسب مراجعه می کنند پاداش بدهید
 • به مشتریان با وزن مناسب پاداش بدهید
 • به مشتریانی با داشتن کلسترل نرمال پاداش بدهید