• 1399/2/24

بعد از ایجاد باشگاه مشتریان چگونه برنامه های وفاداری را پیاده سازی کنیم

نرم افزار های باشگاه مشتریان مختلف با سبک های مختلف طراحی شده اند که هر کدام می تواند مناسب یک نوع کسب و کار یا حتی مدیری با طرز فکر مورد نظر خود باشد.

در نهایت، چهار نکته کلیدی در طراحی باشگاه مشتریان وجود دارد که باید در نظر گرفته شود.

برای مشتریان نقره ای طراحی شود

اینها 50 تا 80 درصد مشتریان شما هستند

مشتریان معمول شما را شامل می شوند که به طور مرتب و با رقم های کم از شما خرید می کنند. و درکنار این آنها به فروشگاه ها و کسب و کارهای دیگری برای برطرف کردن نیازهای خود مراجعه می کنند که این موضوع می تواند ریسک از دست دادن آنها را بالا ببرد. با هدف گرفتن و درگیر کردن این گروه از مشتریان در زمان طراحی باشگاه مشتریان می تواند باعث شود که مراجعات آنها بیشتر شود و باعث شوید که میزان خرید آنها افزایش یابد و در نهایت با طراحی درست باشگاه مشتریان آنها را تبدیل به مشتریان وفادار برای کسب و کار خود کرد.

در طراحی باشگاه مشتریان پاداش را تسریع کنید

مشتریان باید اولین پاداش خود را بسرعت دریافت کنند.

باشگاه مشتریان کافه

 زمانی که یک مشتری در برنامه وفاداری مشتری مشارکت می کند باید بتواند ارزش عضویت خود را بسرعت دریافت کند، به این معنی که پاداشی که مشتری دریافت می کند در طراحی باشگاه مشتریان باید در اولین یا دومی مراجعه مشتری باشد تا تاثیر مناسب و با کیفیت خود را بگذارد. در کنار این، مشتریان نقره ای، که برنامه وفاداری شما آنها را هدف گرفته است باید پاداش های خود را به طور مرتب از طرف شما دریافت کنند. اگر از شیوه امتیازدهی استفاده می کنید، پاداش هایی که راحت بدست بیاید مثل یک فنجان قهوه یا یک شکلات باید در طراحی باشگاه مشتریان شما دیده شود که اینها باید هر 5 مراجعه بدست آیند و دریافت شوند و این عدد حداقل تعداد این پاداش هاست.

در طراحی باشگاه مشتریان به رفتار خوب پاداش دهید

رفتار خوب هر چیزی که مدنظر شما است می تواند باشد

می تواند یکبار خرید از شما یا پرداخت هر میزان پول باشد، اما حتما باید شامل مراجعه به فروشگاه شما هم باشد، که باعث شود مشتریان شما بخاطر این پاداش بیشتر به شما مراجعه کنند، و در روزهای بعدی نیز حضور یابند. در طراحی باشگاه مشتریان خود اهداف کلی کسب و کار خود را در نظر بگیرید. اگر هدف شما از راه اندازی باشگاه مشتریان این است که مشتریان شما بیشتر مراجعه کنند یا بیشتر خرید کنند و یا محصول خاصی را خرید کنند این موضوع را در طراحی باشگاه مشتریان خود در نظر بگیرید و شیوه امتیازدهی و پاداش دهی خود را به شیوه ای انجام دهید که این هدف برآورده شود.

برآورده کردن نیازهای مالی خود را در طراحی باشگاه مشتریان در نظر بگیرید

نرم افزار باشگاه مشتریان کالو

در طراحی باشگاه مشتریان روندی را در نظر بگیرید که باعث شود فروش محصول یا محصولاتی که قصد فروش بیشتر آنها را دارید برآورده کند 

اگر شما کافه دار هستید و قصد دارید قهوه بیشتری بفروش برسانید طراحی باشگاه مشتریان شما باید به گونه ای باشد که باعث فروش بیشتر قهوه در کافه شما شود و اگر غیر از این باشد می توان گفت اجرا نشدن باشگاه مشتریان در کسب و کار شما مناسب تر است، مگر اینکه با تغییر و بهبود شیوه طراحی باشگاه مشتریان بتوان فروش قهوه را از قبل بیشتر کرد و درآمد کسب و کار خود را از این طریق بهبود داد. یکی از کارهایی که شما می توانید انجام دهید این است که امتیاز بیشتری را برای قهوه های خود در نظر بگیرید و با دادن امتیاز بیشتر بخاطر نوشیدن قهوه فروش آنها را افزایش دهید و یا در زمان های خاصی از روز قهوه را با تخفیف ویژه به فروش برسانید و تا آنجا که می توانید فروش قهوه خود را از این طریق افزایش دهید و بسیاری کارهای دیگر که می توان توسط باشگاه مشتریان انجام داد.

جمع بندی

باشگاه مشتریان می تواند با دادن آفرهای مختلف و افزایش رضایت مشتریان از طریق دادن پاداش و به نوعی تشکر از مشتریان فروش شما و تعداد دفعات مراجعه مشتریان را افزایش داد. می توان گفت باشگاه مشتریان تنها یک نرم افزار صرف نیست و یک نوع دانش است که در زمان طراحی باشگاه مشتریان و سیاست های تشویقی باید در آن دیده شود و پیاده سازی شود. و اجرای درست باشگاه مشتریان و ایده های آن می تواند باعث موفقیت هر کسب و کاری شود.