• 1399/2/21

نرم افزار باشگاه مشتریان کالو برای فروشگاه های کوچک به چه صورت عمل می کند؟

فروشگاه های کوچک و رستورانها توسط راه اندازی نرم افزار باشگاه مشتریان کالو به مشتریانی با خریدهای مکرر دست می یابند. نرم افزار باشگاه مشتریان برای فروشگاه های کوچک به چه صورت عمل می کند؟

یک نرم افزار باشگاه مشتریان یک ابزار بازاریابی است که توسط انواع نرم افزارها قابل استفاده است تا مشتریان را توسط روش های تشویقی مشتاق به خرید مجدد نماید. بخاطر رواج روز به روز نرم افزارهای باشگاه مشتریان که در ایران به سرعت در حال گسترش هستند و رستوران ها و خرده فروشی ها بیشتر از کسب و کارهای دیگر از این سیستم ها استفاده می کنند، و مشتریان به دنبال پیشنهادات جذاب از کسب و کارها هستند.

توضیحات نرم افزار باشگاه مشتریان، به همراه مثال هایی در این زمینه را از نمونه های موردی موفق باشگاه مشتریان در فروشگاه ها و رستوران ها را در اینجا برای شما گردآورده ایم. همچنین مزایای داشتن نرم افزار باشگاه مشتریان برای فروشگاه ها و رستوران ها را برای شما آورده ایم.

توضیحات نرم افزار باشگاه مشتریان 

یک نرم افزار باشگاه مشتریان در واقع یک ساختار برنامه بازاریابی درازمدت است که منجر به بوجود آمدن مشتریانی با خریدهای مکرر می شود که باعث بوجود آمدن مشتریانی وفادار با کسب و کار شما خواهد شد

نرم افزار باشگاه مشتریان روندی است که باعث مراجعات مکرر مشتریان به یک کسب و کار می شود، خرید مرتب بوجود می آورد، و برتری رقابتی ایجاد می کند. در فروشگاه ها، این نوع برنامه ها معمولا در کسب و کارهای خرد به مشتریان به صورت تخفیف، هدیه ویژه،امتیاز، و یا محصول رایگان پاداش می دهند. همچنین شناخته می شود بعنوان: برنامه پاداش به مشتریان، بازگشت مشتری، برنامه وفاداری، برنامه خرید مکرر، برنامه تشویقی، برنامه پاداشی، برنامه جذب مشتری شناخته می شود

هدف فروشگاه ها از راه اندازی باشگاه مشتریان چه چیزی می تواند باشد؟

بازگشت مشتری هدف اصلی فروشگاه ها از راه اندازی باشگاه مشتریان است

هزینه بر اساس جذب مشتری جدید اغلب بسیار بالاتر از هزینه یک تخفیف یا محصول رایگانی است که در برنامه وفاداری ارائه می شود. جمع آوری اطلاعات هدف مهم دیگری است که رستوران ها و فروشگاه ها توسط برنامه های باشگاه مشتریان بدست می آورند. ریزخرید و میزان خرید برای اهداف بازاریابی و تبلیغات می تواند ارزشمند باشد و باعث کاهش هزینه تبلیغات و هدفمند شدن تبلیغات شود.

نرم افزار باشگاه مشتریان می تواند کسب و کارهای خرد را در بدست آوردن سهم بیشتری از بازار کمک شایانی کند

که این رقم می تواند شامل تمام میزان هزینه ای باشد که یک مشتری با کسب وکارهای خرد انجام می دهد. تحریک مشتری وفادار به خرید مجدد می تواند استراتژی اصلی برنامه وفاداری شما باشد که توسط این نوع برنامه های هدفمند این کار می تواند بسیار ساده تر و در دسترس تر انجام شود.

راه اندازی نرم افزار باشگاه مشتریان چه سودی به کسب و کارهای خرد می رساند؟

ارجاع مشتری یک مزیت دیگر نرم افزار باشگاه مشتریان و برنامه های وفاداری آن است که پیشنهادات و هدایایی که شما می دهید باعث می شود مشتری شما کسب و کارتان را به دوستان خود پیشنهاد دهد.

تحقیقات نشان می دهد که 73 درصد از مشتریان برنامه وفاداری گفته اند که آنها مایل هستند کسب و کار شما را به دوستان خود پیشنهاد دهند

رضایت مشتری مزیت دیگر راه اندازی باشگاه مشتریان در باشگاهی است که به خوبی راه اندازی شده است. که پیشنهادات و هدایا برای مشتریان جذابیت داشته است، که این موضوع باعث شرکت کردن، خرج کردن و اهمیت دادن به باشگاه می شود. مشتریانی با خریدهای مکرر ترافیک ویژه ای بوجود می آورند که باعث سوددهی بیشتری می شود. هرچه ورود مشتریان بیشتری به سیستم باشگاه مشتریان انجام شود، میزان فروش بیشتری برای کسب و کار قابل پیش بینی است. 

چرا مشتریان عضو باشگاه مشتریان شما می شوند

 مشتریان به این دلیل عضو باشگاه مشتریان می شوند که تخفیف بگیرند و هدیه دریافت کنند

برای مشتریانی که عضو سیستم باشگاه مشتریان هستند این موضوع اهمیت دارند که هدایا و پاداش های بیشتری از کسب و کار دریافت کنند که این موضوع در صورت مدیریت درست نشدن می تواند مشکل آفرین باشد. مشتریان زمانی علاقه بیشتری به عضویت در برنامه وفاداری دارند که آن کسب و کار محصول یا خدمات ویژه ای به آنها ارائه کنند و یا محصولی را به آنها پیشنهاد دهند که مورد علاقه آنها باشد. اگر در روند باشگاه مشتریان محصول مورد علاقه خود را مشاهده نکنند از عضویت در باشگاه امتناع می کنند.

تحقیقات انجام شده در زمینه راه اندازی باشگاه مشتریان 

بدلیل اینکه نرم افزارهای باشگاه مشتریان روز به روز فراگیرتر می شوند کسب و کارهای بیشتری رو به این نوع برنامه ها سرمایه گذاری می کنند، و تحقیقات گسترده ای در این زمینه و زمینه رفتار مشتری انجام شده است. در اینجا تعدادی از فاکتورهای کلیدی در این زمینه لیست شده اند که نشان می دهد که چرا باشگاه مشتریان برای کسب و کارهای خرد و رستوران ها می تواند سود ده باشد.

•73 درصد از مشتریان به کسب و کارهایی با نرم افزار باشگاه مشتریان علاقه بیشتری نشان داده اند

•احتمال پیشنهاد دادن منو رستوران ها توسط مشتریانی که پاداش دریافت کرده اند بسیار افزایش پیدا می کند

•77 درصد مخاطبان تلفن های همراه به نرم افزارهایی علاقه بیشتری نشان داده اند که به آنها امتیاز، قافل گیری، و هدیه تولد و بسیار مزایای دیگر را در محیط اپلیکیشن خود ارائه می کنند.

•64 درصد مشتریان فروشگاه های سوپرمارکت به فروشگاه هایی که به آنها پیشنهاد تخفیف یا هدیه می دهند علاقه بیشتری نشان می دهند.

•48 درصد مشتریان برنامه های وفاداری حاضر اند هزینه عضویت در باشگاه مشتریان را پرداخت کنند تا بتوانند هدایا و پیشنهادات را دریافت کنند.