ثبت آسان مشتری و فاکتور

تنظیم بر اساس نیاز شما

افزایش نرخ فروش

بازاریابی ایمیلی

گزارش های حیاتی مدیریتی

09191268139

ایران - تهران

Top

قیمت نرم افزار باشگاه مشتریان کالو

ما می دانیم که کسب و کارها نیاز حیاتی به حفظ و مدیریت مشتریان خود دارند. پس سعی کردیم با پلنی اقتصادی امکانات کاملی در اختیار شما قرار دهیم. باشگاه مشتریان بسازید، مشتریان خود را با امکانات قدرت مند کالو مدیریت کنید. کمپین ارسال کنید. ربات تلگرام داشته باشید و مشتریان را از طریق آن ثبت نام کنید و نظرات آنها را دریافت کنید و خبر رسانی های خود را انجام دهید و خیلی امکانات دیگر که برای مدیریت کسب و کار شما حیاتی هستند.

تعداد مشتری

100,000 تومان / ماهانه

--

0 - 500

217,000 تومان / ماهانه

--

501 - 2,000

350,000 تومان / ماهانه

--

2,001 - 5,000

650,000 تومان / ماهانه

--

5,001 - 30,000

950,000 تومان / ماهانه

--

30,001 - به بالا