ثبت آسان مشتری و فاکتور

تنظیم بر اساس نیاز شما

افزایش نرخ فروش

بازاریابی ایمیلی

گزارش های حیاتی مدیریتی

09191268139

support@kalocrm.com

ایران - تهران

Top

نمونه موردی نرم افزار باشگاه مشتریان آرایشگاه

کدام را ترجیح می دهید—یک ماشین لوکس زیبا یا ماشینی کار کرده؟ 9 از هر 10 نفر شما قطعا ماشین لوکس زیبا را ترجیح می دهند. خیلی از سالن های زیبایی و آرایش شیوه های بازاریابی خود را به همین منوال قرار می دهند. به...

اشتراک گذاری