ثبت آسان مشتری و فاکتور

تنظیم بر اساس نیاز شما

افزایش نرخ فروش

بازاریابی ایمیلی

گزارش های حیاتی مدیریتی

09191268139

ایران - تهران

Top

نرم افزار باشگاه مشتریان ورزش

 افزایش تعداد باشگاه های ورزشی و در کنار آن رقابت آنها باعث شده است که باشگاه های ورزشی نیز به مانند سایر کسب و کارها به سمت راه اندازی نرم افزار باشگاه مشتریان برای هواداران خود بروند و در واقع باشگاه هواداران خود را توسط...

اشتراک گذاری